Politica de confidențialitate

      Prin accesarea site-ului www.loreenmariage.ro, în momentul în care suntem contactați prin formularele de contact sau via e-mail, vizitatorii ne încredințează anumite informații personale.

Dorim să vă aducem la cunoştinţă faptul că SC Nordic Media Events SRL denumită mai departe Loreen Mariage, nu colectează datele dumneavoastră în alte scopuri decât acelea de a soluţiona solicitările primite electronic.

Loreen Mariage nu vinde şi nu închiriază datele personale ale vizitatorilor site-ului www.loreenmariage.ro.

1. TERMENI

GDPR (General Data Protection Regulation) reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Persoană vizată este orice persoană ale cărui date sunt colectate, reținute sau procesate.

SEE reprezintă Spațiul Economic European.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Potrivit GDPR, orice vizitator al site-ului este o Persoană vizată, o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2. DATELE DE IDENTIFICARE / CINE SUNTEM

SC NORDIC MEDIA EVENTS SRL
Cod Unic de Inregistrare: 40348293
Registrul Comertului: J29/1769/2018
Punct de lucru: Str. Primăriei, Nr. 47, Loc. Oradea,
Jud. Bihor, Tara: Romania
E-mail: office@publicitate-evenimente.ro
Nr. Tel.: 0754 474 791

SC NORDIC MEDIA EVENTS SRL denumită în continuare Loreen Mariage în calitate de autor, proprietar, administrator al site-ului web: www.loreenmariage.ro respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care intră / vizitează acest site pentru a găsi informațiile dorite în cel mai facil și rapid mod posibil.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Loreen Mariage are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale furnizate.

Ne obligăm să păstrăm confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.loreenmariage.ro, prin completarea formularului de contact, așa cum prevede dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare, referitoare la protecţia datelor personale.

3. DATE / INFORMAȚII COLECTATE:

Datele pe care vizitatorii site-ului ni le furnizează în mod voluntar pentru a ne contacta prin intermediul formularelor de contact on-line respectiv: nume și prenume, adresa de e-mail, alte informații care ne sunt transmise.

Datele furnizate, în conformitate cu legile europene privind protecția datelor cu caracter personal și cu alte prevederi legale naţionale în vigoare, sunt solicitate pentru următoarele:

formularea în format electronic a oricăror altor întrebări legate de serviciile / produsele de pe site.

Informații pe care le colectăm automat:

În timpul navigării pe site colectăm informații de natură tehnică despre vizita vizitatorului pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, paginile pe care a navigat, ce informații specifice a căutat şi traficul realizat de vizitator prin site-ul nostru.

4. PRELUCRAREA DATELOR

Prelucrarea datelor pe care le colectăm automat, se face în interes legitim, pentru funcționarea ușoară și facilă a site-ului şi pentru statistica numărului de vizitatori.

Detalii puteţi găsi pe pagina specială: Politica privind utilizarea cookie-urilor

Despre site-urile terților: Site-ul conține linkuri către site-uri care nu sunt afiliate, controlate sau gestionate de noi. Politicile și procedurile descrise aici nu se aplică acestor site-uri. Nu suntem responsabili pentru securitatea sau confidențialitatea datelor colectate de acești terți. Vă rugăm să contactați respectivele site-uri direct, pentru informații privind politicile lor de confidențialitate.

5. SCOPURILE COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR

Colectăm dar NU prelucrăm datele vizitatorilor care ne contactează prin intermediul formularelor de contact on-line pentru următoarele scopuri:

pentru a răspunde, la întrebări, solicitări, comentarii, etc;

pentru a îmbunătăți experienţa de navigare pe site, prin statistica efectuată asupra celor mai căutate informaţii sau secţiuni ale site-ului;

pentru a ne apăra împotriva atacurilor și abuzurilor cibernetice.

6. CÂT TIMP SE STOCHEAZĂ DATELE

Loreen Mariage poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale; protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale Loreen Mariage şi ale site-ului www.loreenmariage.ro, acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii.

www.loreenmariage.ro stocheaza pe server datele furnizate de dumneavoastră în cadrul formularului de contact un timp limitat necesar rezolvării cererilor. Aceste informații (nume – prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, textul, etc.) se vor regăsi doar în adresa noastră de e-mail events@loreenmariage.ro și pe adresa de e-mail redirecționată loreenevents@yahoo.com pentru a vă putea răspunde solicitărilor venite pe această cale.

7. DREPTURILE UTILIZATORILOR:

Dreptul la informare (art.12 al Legii 677/2001)

Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13 al Legii 677/2001);

Dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14 al Legii 677/2001);

Dreptul de opoziţie (art.15 al Legii 677/2001);

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17 al Legii 677/2001);

Dreptul de a va adresa justiţiei (art.18 al Legii 677/2001).

8. EXERCITAREA DREPTURILOR

Completarea formularului de contact este considerata consimțământul expres și neechivoc al utilizatorului pentru folosirea datelor sale personale în scopul contactării prin / și trimiterii răspunsurilor prin mesaj / apel electronic, telefonic, e-mail, etc.

Loreen Mariage nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori prin intermediul formularului de contact.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele, instituţiilor abilitate.

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres, ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Loreen Mariage în conformitate cu scopurile menţionate mai sus.

Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizaţi.

Pentru orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale sau pentru exercitarea drepturilor legale în legătură cu datele pe care le deținem putem fi contactați prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de la punctul 2.

9. PROTECȚIA DATELOR

Serverele sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat și monitorizat;

Software-ul utilizat este actualizat și îmbunătățit permanent;

Sunt utilitzate sisteme de monitorizare, detecție și protecție împotriva vulnerabilităților, atacurilor, exploiturilor, etc;

Accesul la date este limitat doar pentru personalul angajat autorizat și doar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu necesare.

Nu ne asumăm însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate, de orice fel de defecțiuni sau erori ale softului cu care este realizat și găzduit acest site.

De asemenea, nu răspundem pentru defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul și nu răspundem pentru acțiunile terților îndreptate împotriva acestui site și/sau a clienților lui.

10. MODIFICĂRI

Politica de confidențialitate poate fi actualizată în orice moment, modificarile devind valabile imediat după actualizare.